Рехабилитација на патен правец Куманово - Страцин

МОСТ Ci
  • Целосна реконструкција и рехабилитација на пропусти и мостови , дел од проектот за рехабилитација на патен правец Куманово – Страцин.
  • Инвеститор: ДГ Бетон АД Скопје
  • Активен проект
Проект ID
МОСТ Ch
РЕПАРАЦИЈА НА АСФАЛТНИ ПУКНАТИНИ
РЕПАРАЦИЈА НА ПРОПУСТИ