Размислувај едноставно... Гради беспрекорно

Компанија која 30 години е синоним за во градежништвото
30 години во градежништвото

Нашата компанија

 

Компанијата „Кединг“ е основана од управителот на компанијата, Драган Кедиоски, во Скопје, во 1991 година. Искуството во работењето на специфични полиња во градежништвото, патни железнички мостови, железнички станици, вијадукти како новоизградени објекти како и понатамошно искуство во реконструкција и рехабилитација на објекти, воглавно мостови, ја насочи компанијата да продолжи во таа насока како специфична и применлива во понатамошното работење.

Работата на специјални преднапрегнати носачи и просторни модуларни решетки како привремени, но и современи носиви и кровни конструкции, како и понатамошна работа на санација на објекти, ни го отворија патот за работа во многу странски земји, Казахстан, Узбекистан, Ингушетија, Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, со која го зголемивме нашето искуство и визија. Денес имаме искусен инженерски тим и високо обучени работници со цел да постигнеме квалитетно и навремено извршување на процесот на реализација на градежните услуги. Ние се обидуваме да бидеме во чекор со иновациите во градежната индустрија со постојано обновување на нашите градежни машини и алати, како и високо-технолошка опрема.

Кединг има децениско искуство и е добро опремен да се справи со сложените и опасни предизвици својствени за работа на мостови, со ограничен простор, непрекинат сообраќај и на големи височини.

Со глобален углед , изграден со повеќегодишно работење, Кединг гордо стои како лидер во областа на реконструкција и рехабилитација на објекти како и во патната инфраструктура и во патната инфраструктура.

Од 1991 година, Кединг стои во првите редови од областа на градежништвото, создавајќи клиенти низ целиот регион.

Зачувува и промовира бренд на безбедност, инженерска совршеност и вреднување на клиентот преку инвестирање во човечки капитал.

Да ги решиме најпредизвикувачките проблеми на нашиот клиент со примена на  иновативност, беспрекорност на извршување на теренот, безбедност, интегритет и посветеност на задоволството на засегнатите страни.

Нашите вработени се нашата сила. Создадовме култура на работно место каде што сите тимови се чувствуваат ценети, почитувани, овластени и инспирирани. Доверба, интегритет, транспарентност, иновации.

Кои сме ние

Почитување Рокови

Имаме искусен тим со цел да постигнеме квалитетно и навремено извршување на процесот на реализација на градежните услуги. Работиме на извршување на нашите проекти според предвидениот рок, без разлика колку и да се големи и сложени.

Обучени Работници

Високо квалификувани и искусни тимови кои работат во текот на целиот процес се основата на нашиот успех. Затоа постојано вложуваме во надградба на овие фундаментални вредности преку обука и усовршување.

Искусен Тим

Грижа за интересите на сите вработени, користење на нивната стручност и креативност, усовршување на нивните вештини и зголемување на нивниот придонес преку ефективна обука и промовирање на клима на заемна доверба и тимска работа.

Иновации

Ние се обидуваме да бидеме во чекор со иновациите во градежната индустрија со постојано обновување на нашите градежни машини и алати, како и високо-технолошка опрема.

Лиценци

Нашиот Тим

Патрик Кедиоски

градежен инженер

Email: patrik.k@keding.mk
Тел: +389 70 383 043

Влатка Кедиоски

архитект

Email: vlatka@keding.com.mk
Тел.: +389 70 225 512

Марија Ѓорѓиева

администрација

Email: marija@keding.com.mk
Тел.: +389 70 418 843

Јасмина Арбелска

администрација

Email: jasmina.a@keding.com.mk
Тел.: +389 70 379 296

Емилија Стамчевска

администрација

Email: emilija@keding.com.mk
Тел.: +389 70 418 843

Стојанче Веселинов

администрација

Email: veselinovs@yahoo.com

Ратко Димовски

архитект-сообраќај менаџер

Email: ratko@keding.com.mk
Тел.: +389 70 378 652

Љубомир Горњански

сообраќаен техничар


Тел.:+389 70 274 451

Виктор Данев

градежен инженер

Email: viktor.d@keding.com.mk
Тел.: +389 71 384 163

Данило Дабески

геодет

Email: ddabeski@keding.mk
Тел.: +389 70 252 397

Христијан Станојковски

градежен инженер

Email: hstanojkovski@yahoo.com / Hstanojkovski@keding.mk
Тел.: +389 71 35 59 18

Ацо Аневски

градежен техничар


Тел.: +389 70 351 924

Наши Клиенти