Повеќе од доволно избори

Сообраќајна сигнализација

Нудиме широк распон на услуги во областа на патната сигнализација вклучувајќи: поставување на сообраќајни знаци, итни поправки и интервенции на поставени сообраќајни времени решими, интелигентни сообраќајни системи и тн.Ние сме посветени да ви обезбедиме најбрза и најквалитетна услуга, а сепак да остане ефективна.


Повеќе од 20 години, нашата цел беше да го преземеме водството во одржливоста, квалитетот и безбедноста, во областа на сообраќајната сигнализација. Нашата експертиза и ресурси ни овозможува да обезбедиме иновативни решенија користејќи уникатен вид конструкции.

Со цел да обезбедиме највисок квалитет на услугата, ние нудиме широк спектар на услуги, вклучувајќи:

  • Набавка и инсталација на вертикална стандардни сообраќајни знаци
  • Апликација/изработка на хоризонтална сообраќајна сигнализација
  • Инсталација и одржување на времени сообраќајни режими, вклучително и поставување на светлечка патна сигнализација/семафори
  • Инсталација на нестандардни сообраќајни знаци – специјално дизајнирана уникатна челична просторна решетка за изградба на нестандардни сообраќајни знаци и портали за патен сообраќај, постигнувајќи дури и поголеми распони од очекуваните.
  • Набавка и инсталација на системи на еластична заштитна ограда .

Користејќи ја челичната рамка UNISTRUT, ДПСИ КЕДИНГ се појавува со најиновативни идеи за инсталација на ненстандарни сообраќајни знаци и портали.

Одржувајќи ги нашите деловни партнерства и проширувајќи ги нашите ресурси и опрема, потврдени сме како лидер на пазарот за инсталирање на системи за патна заштитна ограда.