Повеќе од доволно избори

Санација на асфалтни и бетонски пукнатини

Ефективни методи за поправка на пукнатини, вклучително обработка и залевање на асфалтни пукнатини, инјектирање под притисок на конструктивни бетонски пукнатини со употреба на лиценцирани материјали.