Повеќе од доволно избори

reconstruction&&rehabilitation

Реконструкција и рехабилитација на структурата

Структурна реконструкција на разни видови објекти засновани врз долгогодишно искуство и тајните на старите добри мајстори. Ние сме специјализирани за безбеден пристап во најтешките и најнепристапните локации за да обезбедиме ефективни, критични поправки со употреба на иновативни методи.

Од самиот почеток, специјализиравме во областа на реконструкција и рехабилитација на објектите. Најсложените објекти, предмет на реконструкција, се нашата страст. Имаме високо обучен персонал (од инженери до мајстори) докажано со бројот на завршени проекти, кои можат да одговорат дури и за најсериозната реконструкција на објектите.

ДПСИ КЕДИНГ нуди широк спектар на услуги за реконструкција и рехабилитација

  • Рехабилитација и санација на бетонски површини
  • Структурно зајакнување на мостови, пропусти, вијадукти
  • Проширување на постоечки објекти