Повеќе од доволно избори

Производство и примена на модуларна просторна решетка

Заштитен знак на Кединг – Производство и примена на челична просторна решетка како:

  • тешка носечка скела при реконструкција и изведба на конструкции
  • нестандардни сообраќајни знаци
  • Патни сообраќајни портали

Со модуларната просторна решетка UNISTRUT почнувајќи од дизајн на проектот, производство до монтажата Кединг нуди уникатни решенија за многу нетипични идеи и потреби.

Нагласувајќи ја естетиката, оперативната безбедност и уникатните конструктивни решенија, челичната просторна решетка го поставува КЕДИНГ како компетентен лидер во областа на градежништвото, справувајќи се со најголемите предизвици. Кединг успева да го примени овој вид на конструкција во сите свои сектори – составен елемент во секој процес на изведба на конструкции/објекти, реконструкција, рехабилитација дури и во секторот за сигнализација.