Portfolio Category: Сообраќајна сигнализација

Sonchev Grad 1

Сообраќајна сигнализација – Сончев Град

Сообраќајна сигнализација – Сончев Град                 Previous Next СОНЧЕВ ГРАД Изведба на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација и инсталација на сообраќајна опрема. Инвеститор: ГД Гранит АД Скопје Проект ID

Paten pravec Demir Kapija-Smokvica 15

Рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица

Рехабилитација на патен правец Демир Капија – Смоквица                                     Previous Next ДЕМИР КАПИЈА – СМОКВИЦА Рехабилитација и реконструкција на обекти – мостови и пропусти, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица. Employer: GD Granit …

Рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица Read More »

vremen rezim-700-525

Времен сообраќаен режим

Времен сообраќаен режим       Previous Next СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА Инсталација на патна опрема за безбедност на патиштата при изведба на градежни активности на истите. Проект ID

Instalacija na soobrakjajna signalizacija CFCD 2

Сообраќајна сигнализација ЦФЦД

Инстлација на хоризонтална и вертикална сигнализација                             Previous Next ЦФЦД Инсталација на вертикална, хоризонтална сигнализација и патна опрема —  стандардни и нестандардни сообраќајни знаци, опрема на патот (насочници и катадиоптри), поставување на еластична одбојна ограда . Проект ID

Miladinovci - Sv. Nikole 5

Сообраќајна сигнализација Миладиновци – Св. Николе

Инсталација на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и заштитна одбојна ограда               Previous Next МИЛАДИНОВЦИ – СВ. НИКОЛЕ Инсталација на вертикална, хоризонтална сигнализација и патна опрема, дел од проектот за изградба на патен правец Миладиновци – Св. Николе. Инвеститор: ДГ Бетон АД Скопје Проект ID

Сообраќајна сгнализација – Штип – Радовиш

Инсталација на хоризонтална и вертикална сигнализација           Previous Next СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ШТИП – РАДОВИШ Инсталација на вертикална, хоризонтална сигнализација и патна опрема, дел од проектот за изградба на патен правец Штип-Радовиш. Инвеститор: Жикол АД Скопје Проект ID