Portfolio Category: Реконструкција и рехабилитација

Rehabilitacija na paten pravec Kumanovo Most CI(km 28+284) - Stracin 19

Реконструкција и рехаблитација на патен правец Куманово – Страцин

Рехабилитација на патен правец Куманово – Страцин                                   Previous Next МОСТ Ci Целосна реконструкција и рехабилитација на пропусти и мостови , дел од проектот за рехабилитација на патен правец Куманово – Страцин. Инвеститор: ДГ Бетон АД Скопје Активен проект …

Реконструкција и рехаблитација на патен правец Куманово – Страцин Read More »

zeleznicki koridor 8-700-525

Изведба на Коридор 8

Изведба на Коридор 8           Previous Next ОП 30 Изградба на натпатници и мостови, дел од проектот за рехабилитација на Железнички Коридор 8, Куманово -Бељаковце. Инвеститор: H.F.Wiebe GmbH & Co KG Проект ID       Previous Next ОП 32                   Previous Next ОП …

Изведба на Коридор 8 Read More »

UP43 - rekonstrukcija i rehabilitacija 2-700-525

Реконструкција и рехабилитација на Железички Коридор 8

Реконструкција и рехабилитација на Железнички Коридор 8       Previous Next МОСТ БР 52 Комплетна реконструкција и рехабилитација на постоечки објекти – Натпатници и мостови како дел од проектот за рехабилитација на Железнички Коридор 8, Куманово – Бељаковце. Инвеститор: H.F. Wiebe GmbH & Co KG Проект ID     Previous Next МОСТ БР 53 …

Реконструкција и рехабилитација на Железички Коридор 8 Read More »

Paten pravec Demir Kapija-Smokvica 15

Рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица

Рехабилитација на патен правец Демир Капија – Смоквица                                     Previous Next ДЕМИР КАПИЈА – СМОКВИЦА Рехабилитација и реконструкција на обекти – мостови и пропусти, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица. Employer: GD Granit …

Рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица Read More »

Rehabilitacija na paten pravec Kocani - Delcevo 9

Рехабилитација на патен правец Кочани – Делчево

Рехабилитација на патен правец Кочани – Делчево                                   Previous Next КОЧАНИ – ДЕЛЧЕВО Рехабилитација и реконструкција на објекти- мостови и пропусти, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Кочани-Делчево. Инвеститор: ГД Гранит АД Скопје Проект ID

Rehabilitacija Novo - Selo - Bunec 3

Рехабилитација на патен правец Ново Село – Бунец

Рехабилитација на патна делница – Ново Село – Бунец       Previous Next НОВО СЕЛО – БУНЕЦ Рехабилитација на објекти од патна инфраструктура, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Ново Село – Бунец. Инвеститор: Прогрес 1998 ДООЕЛ с.Вруток Проект ID

Rekonstrukcija na AB most_straza 9

Реконструкција на мост – Стража

Реконструкција на мост                               Previous Next МОСТ СТРАЖА Комплетна реконструкција и зајакнување на носивиот систем на Армиранобетонски мост, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Гостивар-Кичево – Стража. Инвеститор: ГД Гранит АД Скопје Проект ID

Мостови Велес – Катланово, НАТО – реконструкција и рехабилитација

Реконструкција и рехабилитација на патен правец Велес – Катланово                     Previous Next МОСТОВИ ВЕЛЕС-КАТЛАНОВО Реконструкција, санација и рехабилитација на мостови на потег Велес-Катланово, проект финансиран од НАТО. Инвеститор: Фрејсинет Интернационал и Компанија, подружница во Република Македонија Проект ID