Portfolio Category: Одбојна ограда

Paten pravec Demir Kapija-Smokvica 15

Рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица

Рехабилитација на патен правец Демир Капија – Смоквица                                     Previous Next ДЕМИР КАПИЈА – СМОКВИЦА Рехабилитација и реконструкција на обекти – мостови и пропусти, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица. Employer: GD Granit …

Рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица Read More »

Miladinovci - Sv. Nikole 5

Сообраќајна сигнализација Миладиновци – Св. Николе

Инсталација на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и заштитна одбојна ограда               Previous Next МИЛАДИНОВЦИ – СВ. НИКОЛЕ Инсталација на вертикална, хоризонтална сигнализација и патна опрема, дел од проектот за изградба на патен правец Миладиновци – Св. Николе. Инвеститор: ДГ Бетон АД Скопје Проект ID