Тешко носиво скеле - Плоштад Скендер Бег

Скендер Бег
  • Целосно проектирање и изведба на тешко носиво скеле за изведба на плоштад Скендер Бег.
  • Инвеститор: Бауер БГ ДОО Скопје

Проект ID