Инсталација на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и заштитна одбојна ограда

МИЛАДИНОВЦИ - СВ. НИКОЛЕ
  • Инсталација на вертикална, хоризонтална сигнализација и патна опрема, дел од проектот за изградба на патен правец Миладиновци – Св. Николе.
  • Инвеститор: ДГ Бетон АД Скопје

Проект ID