Инсталација на хоризонтална и вертикална сигнализација

СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ШТИП - РАДОВИШ
  • Инсталација на вертикална, хоризонтална сигнализација и патна опрема, дел од проектот за изградба на патен правец Штип-Радовиш.
  • Инвеститор: Жикол АД Скопје

Проект ID