Санација на патен правец Битола - Макази

БИТОЛА - МАКАЗИ
  • Рехабилитација и санација на објекти и асфалтни пукнатини, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Битола-Макази.
  • Инвеститор: ГД Гранит АД Скопје

Проект ID