Рехабилитација на патна делница - Ново Село - Бунец

НОВО СЕЛО - БУНЕЦ
  • Рехабилитација на објекти од патна инфраструктура, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Ново Село – Бунец.
  • Инвеститор: Прогрес 1998 ДООЕЛ с.Вруток

Проект ID