Рехабилитација на патен правец Кочани - Делчево

КОЧАНИ - ДЕЛЧЕВО
  • Рехабилитација и реконструкција на објекти- мостови и пропусти, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Кочани-Делчево.
  • Инвеститор: ГД Гранит АД Скопје

Проект ID