Рехабилитација на патен правец Демир Капија - Смоквица

ДЕМИР КАПИЈА - СМОКВИЦА
  • Рехабилитација и реконструкција на обекти – мостови и пропусти, дел од проектот за рехабилитација на патен правец Демир Капија -Смоквица.
  • Employer: GD Granit AD Skopje

Проект ID