Реконструкција и рехабилитација на Железнички Коридор 8

МОСТ БР 52
  • Комплетна реконструкција и рехабилитација на постоечки објекти – Натпатници и мостови како дел од проектот за рехабилитација на Железнички Коридор 8, Куманово – Бељаковце.
  • Инвеститор: H.F. Wiebe GmbH & Co KG
Проект ID
МОСТ БР 53
УП 42
УП 43
УП 44