Проектирање и изведба на челична конструкција- настрешница

ФИЛИП ВТОРИ
  • Проектирање  и изведба на конструкција со челична просторна решетка, дел од болницата Филип Втори.
  • Инвеститор: ПЗУ Жан Митрев
Проект ID