Проектирање и изведба на конструкција

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ТАБАНОВЦЕ
  • Проектирање и изведба на конструкција со челична просторна решетка – граничен премин Табановце.
Проект ID