Проектирање и изведба на бензинска пумпа - Тирана

ТИРАНА - БЕНЗИНСКА ПУМПА
  • Проектирање и изведба на конструкција со челична просторна решетка, бензинска пумпа – Тирана.
Проект ID