Реконструкција и рехабилитација на патен правец Велес - Катланово

МОСТОВИ ВЕЛЕС-КАТЛАНОВО
  • Реконструкција, санација и рехабилитација на мостови на потег Велес-Катланово, проект финансиран од НАТО.
  • Инвеститор: Фрејсинет Интернационал и Компанија, подружница во Република Македонија

Проект ID