Изведба на Коридор 8

ОП 30
  • Изградба на натпатници и мостови, дел од проектот за рехабилитација на Железнички Коридор 8, Куманово -Бељаковце.
  • Инвеститор: H.F.Wiebe GmbH & Co KG
Проект ID
ОП 32
ОП 34
УП 10+550
УП 51