ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со оваа Политика за приватност и заштита на личните податоци, нашата компанија со седиште на ул. бул. Св. Климент Охридски бр.43а, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, го регулира начинот на кој ги собира, обработува, користи, одржува и открива личните податоци што ги собира од посетителите на веб-страницата на Компанијата. Тој е дизајниран исклучиво и исклучиво за приватни податоци собрани и обработени преку веб-страницата на Компанијата и не се однесува на собирање и обработка на личните податоци собрани на други начини.

Нашата компанија посветува сериозно внимание на заштитата на личните податоци во сите деловни процеси, спроведувајќи ги законските одредби регулирани со Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/20), како и подзаконските акти, но и европските практики во однос на заштитата на личните податоци.

I. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ КОИ ГИ СОБИРАМЕ ПРЕКУ ВЕБ СТРАНАТА НА КОМПАНИЈАТА

Нашата компанија не собира или обработува податоци за време на посетата на веб-страницата на компанијата, со исклучок на податоците кои поради природата на Интернетот се собираат за евиденција на корисници, но како такви не се доволни за идентификување на лице и се статистички индикатори се користи за подобрување на квалитетот на веб-страницата

Ваквите информации се: број на посети, просечно време поминато на веб-страницата, прелистувачот, технички податоци за конекцијата на посетителот, оперативен систем итн.

Компанијата собира лични податоци само кога посетителите го користат делот за контакт преку веб-страницата (форма за контакт).

Во овој случај, Компанијата ги обработува само и исклучиво личните податоци кои посетителот доброволно ги дава, за да ги добие информациите што ги бара.

Овие лични информации може да вклучуваат:

– Име и презиме

– Е-пошта

и тие ќе се користат во согласност со Политиката за приватност и исклучиво за целта за која се оставени од посетителите.

II.   ЦЕЛИ, ОБРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПОДАТОЦИ

Личните податоци што нашата компанија ги собира и обработува од посетителите на веб-страницата на компанијата се со цел да се исполнат следните цели:

  • Обработка на барањето за контакт испратено од посетителите;
  • Управување и оптимизирање на односите со клиентите;
  • Анализирање и оптимизирање на веб-страницата.

Обработката на личните податоци наведени погоре во овој документ е оправдана со:

  • Обработка на барањето на посетителот поради негов интерес (добивање информации, понуда и сл.);
  • Легитимниот интерес на Нашата компанија да овозможи полесно користење на веб-страницата, со цел да ги задоволи своите клиенти.

Посетителите ја даваат својата согласност за собирање и обработка на лични податоци со притискање на копчето SEND, при пополнување на формуларот за контакт на веб-страницата на Компанијата.

Нашата компанија се обврзува дека собраните податоци ќе се обработуваат само во согласност со целта за која се дадени од посетителите и при обработката ќе го почитува позитивното право на Република Северна Македонија кое се однесува на оваа работа.

III.   БЕЗБЕДНОСТ И ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Заштитата на податоците е интегрирана во самиот дизајн, а поставките за приватност се поставени на високи стандарди. Целата комуникација помеѓу корисниците и страницата се одвива преку безбеден шифриран протокол (https).

Обработката на личните податоци се врши во согласност со прописите за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациски мерки за обезбедување доверливост и заштита при обработката на личните податоци.

Вработените во Нашата компанија се обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучувајќи ги и личните податоци) кои станале достапни за време на извршувањето на нивните редовни должности.

Компанијата применува безбедносни мерки при собирањето, складирањето и обработката на личните податоци, со цел да спречи неовластен пристап, откривање, менување или уништување на личните податоци, како и на податоците воопшто. Личните податоци можат да се објават само на надлежните органи во постапка утврдена со закон.

IV.   ИНТЕРНЕТ КОЛАЧИЊА

„Колачиња“ се мали текстуални датотеки што се зачувани на вашиот уред (компјутер, лаптоп, мобилен телефон, таблет) за да го следат движењето на вашиот прелистувач од страна на веб-локацијата и не се однесуваат на вашите лични податоци што сте ги доставиле. Со помош на овие датотеки да се следи движењето на посетителите и на тој начин да се собираат податоци за да се подобри корисничкото искуство и со цел да се оптимизира и подобри функционалноста на веб-страницата.

Веб-страницата има тип на „колачиња“ кои се чуваат на компјутерот на корисникот онолку долго колку што е поставен во прелистувачот. Корисниците можат да изберат да ги постават нивните веб-прелистувачи да одбиваат колачиња.

Ако корисниците ја изберат оваа опција, одредени делови од страницата може да не функционираат како што е предвидено. Кога посетувате една од нашите веб-локации или ги користите нашите апликации или други дигитални алатки, можеме, по ваша дискреција, да користиме колачиња, пиксели за колачиња и други технологии за да ги собереме следните податоци:

  • IP адреса, информации за поврзување, тип на прелистувач, локација, временска зона, оперативен систем и други технички информации;
  • Информации за вашата посета, вклучувајќи ги веб-локациите што ги посетувате пред и по нашата веб-локација и производите што ги гледате;
  • Времетраење на посетите на страниците на нашата веб-локација и информации за интеракцијата помеѓу страниците.

Нашата компанија користи колачиња од трети страни (Google Analytics). Овие колачиња се за анонимна статистика за посети на страницата и не вклучуваат лични информации.

Запомнете дека секогаш имате целосна контрола врз колачињата. Повеќето пребарувачи нудат целосно исклучување на колачиња преку опциите, за секој прелистувач посебно.

V.   СЛОБОДА НА ИЗБОР, СОГЛАСНОСТ И ПРАВА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Секој посетител, со пополнување на формуларот за контакт на веб-страницата на Компанијата и со штиклирање на полето за таа цел, изјавува дека се согласува со оваа Политика за приватност и дека се согласува да биде контактиран на дадените информации за контакт.

Согласно Законот за заштита на личните податоци, сите посетители имаат право да побараат пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката и копирање на личните податоци во секое време.

Посетителите можат да ја повлечат својата согласност за обработка на лични податоци во секое време.

Сите посетители можат да ги побараат своите горенаведени права со поднесување барање до Офицерот за заштита на лични податоци на компанијата, на е-пошта: jasmina.a@keding.com.mk или на адресата бул. Св. Климент Охридски бр.43а, 1000 Скопје, Република Северна Македонија – за Офицерот за заштита на лични податоци“.

VI.   ПРОМЕНИ ВО ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Нашата компанија го задржува правото да ја промени Политиката за приватност. Во тој случај, сите промени ќе бидат објавени на веб-страницата на Компанијата.

Документи кои ќе се однесуваат на Заштитата на личните податоци.

–          Политика за заштита на лични податоци

–          Политика за нарушување на безбедноста на лините податоци

–          Политика за мониторирање на работните места

–          Политика за правата на субјектите на личните податоци

–          Политика за пристап до личните податоци

–          Политика за пренос на личните податоци

–          Образец за барање на пристап

–          Образец за барање на ограничување

–          Образец за барање на пренесување

–          Образец за исправка

–          Образец за барање за бришење